Ο Θεσσαλονικιός όμως δε φείδεται χρημάτων αν γνωρίζει ότι η ποιότητά του προϊόντος είναι ανάλογη, ακόμη κι αν το τίμημα είναι ένα κομμένο ρεύμα, αέριο ή η καθυστέρηση μιας δόσης δανείου. Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΑΓΩΓΙΑ Με έναν φίλο μου υψηλά στην ιεραρχία του δ…
Θέματα: Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Κυκλάδες, Μύκονος

Από

elEL