Είναι θεμιτή και κατοχυρωμένη η ενδεχόμενη άρνηση του εργαζόμενου να συμπεριληφθεί σε δημοσιεύσεις της επιχείρησης στην οποία δουλεύει

Από

elEL