Η ενοποιημένη οντότητα θα έχει $5 τρισ. επενδυμένων περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως.

Η ενοποιημένη οντότητα θα έχει $5 τρισ. επενδυμένων περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως. 

Από

elEL