Ποιοι εξελέγησαν και ποιοι έμειναν εκτός

Ποιοι εξελέγησαν και ποιοι έμειναν εκτός 

Από

elEL