Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των εκλογών είναι πιστωτικά θετικό, μειώνοντας την αβεβαιότητα γύρω από τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν, επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings. Η συνέχεια της πολιτικής που απορρέει από μια αναμενόμενη επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας και μια μακροπρόθεσμη συνέχιση της πρόσφατης προόδου θα υποστηρίξει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, εξηγεί ο οίκος, ο οποίος ωστόσο επισημαίνει ότι, παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που έχει κάνει η χώρα, οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές.

Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των εκλογών είναι πιστωτικά θετικό, μειώνοντας την αβεβαιότητα γύρω από τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν, επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings. Η συνέχεια της πολιτικής που απορρέει από μια αναμενόμενη επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας και μια μακροπρόθεσμη συνέχιση της πρόσφατης προόδου θα υποστηρίξει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, εξηγεί ο οίκος, ο οποίος ωστόσο επισημαίνει ότι, παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που έχει κάνει η χώρα, οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές. 

Από

elEL