Παρότι η υποστήριξη για συμμετοχή της έχει αυξηθεί.

Παρότι η υποστήριξη για συμμετοχή της έχει αυξηθεί. 

Από

elEL