Η κριτική εναντίον του τούρκου προέδρου είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του προφίλ του αλλά και τη συσπείρωση της εκλογικής του βάσης

Η κριτική εναντίον του τούρκου προέδρου είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του προφίλ του αλλά και τη συσπείρωση της εκλογικής του βάσης 

Από

elEL