«Οι αγορές θα κινηθούν με βάση την αρχή “ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου”». Αυτό τονίζει  ο Graham Secker, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής ευρωπαϊκών μετοχών της Morgan Stanley στο Λονδίνο, μετά την…

Morgan Stanley: «Κάθε κύκλος αύξησης των επιτοκίων τα τελευταία 70 χρόνια έχει καταλήξει σε ύφεση»Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

«Οι αγορές θα κινηθούν με βάση την αρχή “ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου”». Αυτό τονίζει  ο Graham Secker, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής ευρωπαϊκών μετοχών της Morgan Stanley στο Λονδίνο, μετά την…

Morgan Stanley: «Κάθε κύκλος αύξησης των επιτοκίων τα τελευταία 70 χρόνια έχει καταλήξει σε ύφεση»Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Από

elEL