Σε περίπτωση που οι επόμενες εκλογές παρουσιάσουν παρόμοια εικόνα ψήφων, θα μπορούσε να σχηματιστεί μια πολύ εύρωστη κυβέρνηση με πολύ μικρή πιθανότητα αποσταθεροποίησης στην τετραετία. Η πολιτική σταθερότητα, η αναγνώριση των νέων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων από τη διεθνή κοινότητα και το εξαιρετικό πρώτο τρίμηνο της τουριστικής περιόδου θα έχουν θετικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη το 2023 και πιθανότατα θα οδηγήσουν σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την ανάπτυξη.

Σε περίπτωση που οι επόμενες εκλογές παρουσιάσουν παρόμοια εικόνα ψήφων, θα μπορούσε να σχηματιστεί μια πολύ εύρωστη κυβέρνηση με πολύ μικρή πιθανότητα αποσταθεροποίησης στην τετραετία. Η πολιτική σταθερότητα, η αναγνώριση των νέων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων από τη διεθνή κοινότητα και το εξαιρετικό πρώτο τρίμηνο της τουριστικής περιόδου θα έχουν θετικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη το 2023 και πιθανότατα θα οδηγήσουν σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την ανάπτυξη. 

Από

elEL