Οι δύο Αρχές συμφώνησαν στην ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ τους.

Οι δύο Αρχές συμφώνησαν στην ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ τους. 

Από

elEL