Προς το παρόν δεν υπάρχει απάντηση από τις τουρκικές αρχές.

Προς το παρόν δεν υπάρχει απάντηση από τις τουρκικές αρχές. 

Από

elEL