Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan), σε επιλεγμένα στελέχη της εταιρείας ανακοίνωσε σήμερα η FLEXOPACK A.E. σε συνέχεια σχετικών γνωστοποιήσεων που υπεβλήθησαν προς αυτή.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan), σε επιλεγμένα στελέχη της εταιρείας ανακοίνωσε σήμερα η FLEXOPACK A.E. σε συνέχεια σχετικών γνωστοποιήσεων που υπεβλήθησαν προς αυτή. 

Από

elEL