Διευκολύνουν τη ροή δολαρίων μέσα από συναλλαγές σε swaps.

Διευκολύνουν τη ροή δολαρίων μέσα από συναλλαγές σε swaps. 

Από

elEL