Οι καταλυτικοί παράγοντες πίσω από το ράλι την περασμένη εβδομάδα ήταν πολύ πιο ξεκάθαροι.

Οι καταλυτικοί παράγοντες πίσω από το ράλι την περασμένη εβδομάδα ήταν πολύ πιο ξεκάθαροι. 

Από

elEL