Κίνηση εμφανίζει το ιστορικό κέντρο, ωστόσο τα προάστια δουλεύουν κυρίως από Τετάρτη έως και Κυριακή, παραμένοντας κλειστά για τις δύο πρώτες ημέρες της εβδομάδας.

Κίνηση εμφανίζει το ιστορικό κέντρο, ωστόσο τα προάστια δουλεύουν κυρίως από Τετάρτη έως και Κυριακή, παραμένοντας κλειστά για τις δύο πρώτες ημέρες της εβδομάδας. 

Από

elEL