Η Γερμανία χρειάζεται επειγόντως ξένα εργατικά χέρια, γύρω στις 400.000 τον χρόνο. Αλλά πρέπει και να αναβαθμίσει το κανονιστικό πλαίσιο για τη γρήγορη ενσωμάτωσή τους.

Η Γερμανία χρειάζεται επειγόντως ξένα εργατικά χέρια, γύρω στις 400.000 τον χρόνο. Αλλά πρέπει και να αναβαθμίσει το κανονιστικό πλαίσιο για τη γρήγορη ενσωμάτωσή τους. 

Από

elEL