Τι ανέφερε η διοίκηση της εταιρεία κατά την παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών για τα αποτελέσματα, τις επενδύσεις και τις προοπτικές του επόμενου διαστήματος.

Τι ανέφερε η διοίκηση της εταιρεία κατά την παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών για τα αποτελέσματα, τις επενδύσεις και τις προοπτικές του επόμενου διαστήματος. 

Από

elEL