Η UBS συζητά σενάρια στα οποία η κυβέρνηση θα αναλάμβανε ορισμένα νομικά έξοδα.

Η UBS συζητά σενάρια στα οποία η κυβέρνηση θα αναλάμβανε ορισμένα νομικά έξοδα. 

Από

elEL