Στην απόλυση περίπου 450 υπαλλήλων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 2% επί του συνολικού, θα προχωρήσει η Amgen.

Στην απόλυση περίπου 450 υπαλλήλων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 2% επί του συνολικού, θα προχωρήσει η Amgen. 

Από

elEL