Το νέο Δ.Σ. της Ahepa Maritime Chapter HJ-45 St’ Nicholas αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της
ετήσιας γενικής συνέλευσης στο ΕΒΕΠ. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ο πρόεδρος του
Maritime…

Ahepa Maritime Chapter HJ-45 St’ Nicholas: Το νέο Δ.Σ.Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Το νέο Δ.Σ. της Ahepa Maritime Chapter HJ-45 St’ Nicholas αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της
ετήσιας γενικής συνέλευσης στο ΕΒΕΠ. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ο πρόεδρος του
Maritime…

Ahepa Maritime Chapter HJ-45 St’ Nicholas: Το νέο Δ.Σ.Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Από

elEL