Η δυναμική στην Αθήνα είχε υψηλό συντονισμό με την τάση που εμφάνισαν τα υπόλοιπα χρηματιστήρια του ευρώ, αφού λειτούργησαν στα αναπτυγμένα με νευρική αλλά έντονα πτωτική δυναμική μετά το πέρας…

Χρηματιστήρια: Η ανησυχία για τις τράπεζες καθοδήγησε τις επιλογές στα διεθνή και την ΑθήναΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η δυναμική στην Αθήνα είχε υψηλό συντονισμό με την τάση που εμφάνισαν τα υπόλοιπα χρηματιστήρια του ευρώ, αφού λειτούργησαν στα αναπτυγμένα με νευρική αλλά έντονα πτωτική δυναμική μετά το πέρας…

Χρηματιστήρια: Η ανησυχία για τις τράπεζες καθοδήγησε τις επιλογές στα διεθνή και την ΑθήναΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Από

elEL