Ελπίζει και σε ταχεία ένταξη της Σουηδίας.

Ελπίζει και σε ταχεία ένταξη της Σουηδίας. 

Από

elEL