Το ένα στα τρία bulk carriers του παγκόσμιου στόλου bulk carriers είναι αυτή τη στιγμή μέλος της Διεθνούς Ένωσης Πλοιοκτητών Πλοίων Μεταφοράς Χύδην Ξηρού Φορτίου (Intercargo).
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε…

Υπό την ομπρέλα της Intercargο το 32% του στόλου bulk carriersΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Το ένα στα τρία bulk carriers του παγκόσμιου στόλου bulk carriers είναι αυτή τη στιγμή μέλος της Διεθνούς Ένωσης Πλοιοκτητών Πλοίων Μεταφοράς Χύδην Ξηρού Φορτίου (Intercargo).
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε…

Υπό την ομπρέλα της Intercargο το 32% του στόλου bulk carriersΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Από

elEL