Το κόστος της οικολογικής μετάβασης για να γίνει αποδεκτό θα πρέπει να είναι δίκαια κατανεμημένο, επισημαίνει σε άρθρο του.

Το κόστος της οικολογικής μετάβασης για να γίνει αποδεκτό θα πρέπει να είναι δίκαια κατανεμημένο, επισημαίνει σε άρθρο του. 

Από

elEL