Από 417 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Από 417 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. 

Από

elEL