Στο επίκεντρο της συνάντησης η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα των startups, των ερευνητικών κέντρων και του Thess INTEC.

Στο επίκεντρο της συνάντησης η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα των startups, των ερευνητικών κέντρων και του Thess INTEC. 

Από

elEL