Ο δήμαρχος Χειμάρρας παραμένει προφυλακισμένος.

Ο δήμαρχος Χειμάρρας παραμένει προφυλακισμένος. 

Από

elEL