Μια ακόμα ένδειξη πως οι τουρκοαιγυπτιακές σχέσεις ξεπαγώνουν.

Μια ακόμα ένδειξη πως οι τουρκοαιγυπτιακές σχέσεις ξεπαγώνουν. 

Από

elEL