Δεν είναι σαφές επί του παρόντος αν η εκεχειρία αυτή εφαρμόστηκε πράγματι επί του πεδίου.

Δεν είναι σαφές επί του παρόντος αν η εκεχειρία αυτή εφαρμόστηκε πράγματι επί του πεδίου. 

Από

elEL