Το Κίεβο λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη στρατιωτική επιχείρηση.

Το Κίεβο λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη στρατιωτική επιχείρηση. 

Από

elEL