Η ρωσική ένωση επιχειρήσεων κάλεσε το υπουργείο Εργασίας να εξετάσει το ενδεχόμενο μετάβασης σε εξαήμερη εβδομάδα εργασίας, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις επιπτώσεις των δυτικών κυρώσεων, ανέφεραν τη…

Ρωσία: Εξαήμερη εργασία ζητούν οι επιχειρηματίες λόγω των επιπτώσεων των κυρώσεωνΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η ρωσική ένωση επιχειρήσεων κάλεσε το υπουργείο Εργασίας να εξετάσει το ενδεχόμενο μετάβασης σε εξαήμερη εβδομάδα εργασίας, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις επιπτώσεις των δυτικών κυρώσεων, ανέφεραν τη…

Ρωσία: Εξαήμερη εργασία ζητούν οι επιχειρηματίες λόγω των επιπτώσεων των κυρώσεωνΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Από

elEL