Η ελληνική αγορά ακινήτων, παρά τις συνεχιζόμενες κρίσεις διεθνώς, παρουσιάζει τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Η ελληνική αγορά ακινήτων, παρά τις συνεχιζόμενες κρίσεις διεθνώς, παρουσιάζει τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. 

Από

elEL