Όπως αναφέρεται στην εν λόγω ΚΥΑ, «τα βασικά κριτήρια ένταξης ενός ασθενούς σε πρόγραμμα ΚΟΝ, βασίζονται κυρίως στην πολυπλοκότητα και την χρονιότητα της νόσου, καθώς και στην ανάγκη τεχνολογικής-εξειδικευμένης υποστήριξής…

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κατ’ οίκον νοσηλείαΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω ΚΥΑ, «τα βασικά κριτήρια ένταξης ενός ασθενούς σε πρόγραμμα ΚΟΝ, βασίζονται κυρίως στην πολυπλοκότητα και την χρονιότητα της νόσου, καθώς και στην ανάγκη τεχνολογικής-εξειδικευμένης υποστήριξής…

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κατ’ οίκον νοσηλείαΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Από

elEL