Ορισμένα ποιοτικά στοιχεία που αποκωδικοποιούν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ορισμένα ποιοτικά στοιχεία που αποκωδικοποιούν το εκλογικό αποτέλεσμα. 

Από

elEL