Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό πεδίο ως τις 14:59. Κατόπιν προσέδωσαν στην πορεία του τη μορφή μια κλίμακας κατιούσας με δύο κύματα…

Παράγωγα: Η πτώση όταν σταμάτησε η διαπραγμάτευση των σειρών Μαρτίου προβλημάτισεΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό πεδίο ως τις 14:59. Κατόπιν προσέδωσαν στην πορεία του τη μορφή μια κλίμακας κατιούσας με δύο κύματα…

Παράγωγα: Η πτώση όταν σταμάτησε η διαπραγμάτευση των σειρών Μαρτίου προβλημάτισεΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Από

elEL