Η SVB ανέφερε ότι δεν σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Nasdaq.

Η SVB ανέφερε ότι δεν σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Nasdaq. 

Από

elEL