“Είναι βέβαιο ότι θα χτυπήσει την πόρτα” εκτίμησε.

“Είναι βέβαιο ότι θα χτυπήσει την πόρτα” εκτίμησε. 

Από

elEL