Έπειτα από πρόσκληση του ομολόγου του Chief of Defence Admiral, Giuseppe Cavo Dragone.

Έπειτα από πρόσκληση του ομολόγου του Chief of Defence Admiral, Giuseppe Cavo Dragone. 

Από

elEL