Τα αποτελέσματα των εκλογών αποκαλύπτουν κοινωνικές δυναμικές αλλά και τον σύνθετο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί τελικά η πολιτική εκπροσώπηση

Τα αποτελέσματα των εκλογών αποκαλύπτουν κοινωνικές δυναμικές αλλά και τον σύνθετο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί τελικά η πολιτική εκπροσώπηση 

Από

elEL