Μας έχει προσεγγίσει ήδη η τουρκική πλευρά, σημείωσε.

Μας έχει προσεγγίσει ήδη η τουρκική πλευρά, σημείωσε. 

Από

elEL