Για λογαριασμό Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Τάγματος των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών ‘ΔΕΛΑΣΑΛ’ της Καθολικής Εκκλησίας¨.

Για λογαριασμό Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Τάγματος των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών ‘ΔΕΛΑΣΑΛ’ της Καθολικής Εκκλησίας¨. 

Από

elEL