Τα κόμματα και τα συνδικάτα κάνουν λόγο για ανεπαρκή αύξηση στα 667 ευρώ (καθαρά), που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναπληρώσει τις απώλειες από τον πληθωρισμό και να ανακουφίσει τα νοικοκυριά από την ακρίβεια που έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Τα κόμματα και τα συνδικάτα κάνουν λόγο για ανεπαρκή αύξηση στα 667 ευρώ (καθαρά), που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναπληρώσει τις απώλειες από τον πληθωρισμό και να ανακουφίσει τα νοικοκυριά από την ακρίβεια που έχει χτυπήσει «κόκκινο». 

Από

elEL