Στις τελευταίες δύο εβδομάδες έχασε συνολικά 101,3 μονάδες βάσης.

Στις τελευταίες δύο εβδομάδες έχασε συνολικά 101,3 μονάδες βάσης. 

Από

elEL