Συνηθίζουμε, γεγονότα τα οποία προξενούν ανείπωτο πόνο, να τα ονομάζουμε τραγικά. Αυτό, όμως, που συνέβη στα Τέμπη, είναι χειρότερο από τραγικό.

Συνηθίζουμε, γεγονότα τα οποία προξενούν ανείπωτο πόνο, να τα ονομάζουμε τραγικά. Αυτό, όμως, που συνέβη στα Τέμπη, είναι χειρότερο από τραγικό. 

Από

elEL