Από τις 27 χώρες στην ΕΕ, οι 22 έχουν κατώτατο μισθό και είμαστε πλέον στη 10η θέση, σημείωσε.

Από τις 27 χώρες στην ΕΕ, οι 22 έχουν κατώτατο μισθό και είμαστε πλέον στη 10η θέση, σημείωσε. 

Από

elEL