Η ΕΕ, μετά από δύο χρόνια επίπονων διαπραγματεύσεων με τα κράτη-μέλη, συμφώνησε πέρυσι να απαγορεύσει, από το 2035 την πώληση αυτοκινήτων με κινητήρες οι οποίοι εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα. Η συμφωνία έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023. Στη συνέχεια, η Γερμανία έφερε τα πάνω κάτω, απαιτώντας η απαγόρευση να ισχύει μόνο για κινητήρες που καίνε βενζίνη ή ντίζελ και να εξαιρεί εκείνους που καίνει συνθετικά “πράσινα καύσιμα”.

Η ΕΕ, μετά από δύο χρόνια επίπονων διαπραγματεύσεων με τα κράτη-μέλη, συμφώνησε πέρυσι να απαγορεύσει, από το 2035 την πώληση αυτοκινήτων με κινητήρες οι οποίοι εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα. Η συμφωνία έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023. Στη συνέχεια, η Γερμανία έφερε τα πάνω κάτω, απαιτώντας η απαγόρευση να ισχύει μόνο για κινητήρες που καίνε βενζίνη ή ντίζελ και να εξαιρεί εκείνους που καίνει συνθετικά “πράσινα καύσιμα”. 

Από

elEL