Μέχρι αυτήν την ώρα δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες

Μέχρι αυτήν την ώρα δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες 

Από

elEL