Η ιστορική συμφωνία για την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS επισφραγίσθηκε και επισήμως το βράδυ της Κυριακής από την κεντρική τράπεζα της Ελβετίας, με το αντίτιμο να ανέρχεται τελικά σε 3 δισ. ελβετικά φράγκα. Παροχή ρευστότητας από την ελβετική κεντρική τράπεζα ύψους 100 δισ. φράγκων προς τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κρατική εγγύηση στην UBS 9 δισ. φράγκων για την ανάληψη ενδεχόμενων ζημιών. Πλήρης απομείωση της ονομαστικής αξίας όλων των τίτλων AT1. “Βρέθηκε η λύση για να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα και να προστατευθεί η ελβετική οικονομία”, επισήμανε η κεντρική Τράπεζα της χώρας

Η ιστορική συμφωνία για την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS επισφραγίσθηκε και επισήμως το βράδυ της Κυριακής από την κεντρική τράπεζα της Ελβετίας, με το αντίτιμο να ανέρχεται τελικά σε 3 δισ. ελβετικά φράγκα. Παροχή ρευστότητας από την ελβετική κεντρική τράπεζα ύψους 100 δισ. φράγκων προς τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κρατική εγγύηση στην UBS 9 δισ. φράγκων για την ανάληψη ενδεχόμενων ζημιών. Πλήρης απομείωση της ονομαστικής αξίας όλων των τίτλων AT1. “Βρέθηκε η λύση για να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα και να προστατευθεί η ελβετική οικονομία”, επισήμανε η κεντρική Τράπεζα της χώρας 

Από

elEL