Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, ανέθεσε στη SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, την υλοποίηση έργου μέτρησης και παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων και ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων,…

Η SingularLogic, μέλος του Ομίλου SPACE HELLAS, ανέλαβε έργο μέτρησης και παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης για την ΕΚΟ ΑΒΕΕ, με τη λύση EnergySense της SenseOneΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, ανέθεσε στη SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, την υλοποίηση έργου μέτρησης και παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων και ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων,…

Η SingularLogic, μέλος του Ομίλου SPACE HELLAS, ανέλαβε έργο μέτρησης και παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης για την ΕΚΟ ΑΒΕΕ, με τη λύση EnergySense της SenseOneΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Από

elEL