Η κίνηση αυτή αντανακλά “την επιδείνωση του χρηματοοικονομικού προφίλ της τράπεζας”.

Η κίνηση αυτή αντανακλά “την επιδείνωση του χρηματοοικονομικού προφίλ της τράπεζας”. 

Από

elEL